Đặc sắc Ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang

Đặc sắc Ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang

06:30, 12/10/2018

Nhằm cụ thể hóa chính sách nhất quán, coi trọng phát triển du lịch của địa phương, huyện đã thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội từ rất sớm, có sự chuẩn bị kỹ càng.

Tiêu điểm