Nhìn lại “Thập kỷ vàng son” của du lịch Việt Nam

Điểm nóng thị trường

Nhìn lại “Thập kỷ vàng son” của du lịch Việt Nam

Xác lập con số kỷ lục với 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 720.000 tỷ đồng, đóng góp gần 10% GDP…, năm 2019 trở thành điểm sáng trong thập kỷ phát triển thần kỳ của du lịch Việt.

Xem thêm

Đầu tư thông minh
Việt Nam Xanh