Hải Phòng: Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch

Điểm nóng thị trường

Hải Phòng: Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ quan quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng, khai thác bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố.

Xem thêm

Đầu tư thông minh
Việt Nam Xanh