Ra mắt diễn đàn xe Du lịch Việt Nam

Điểm nóng thị trường

Ra mắt diễn đàn xe Du lịch Việt Nam

Mới đây, diễn đàn xe Du lịch Việt Nam đã được ra đời với phương châm: Đoàn kết – tương trợ - cùng phát triển, góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch.

Xem thêm

Đầu tư thông minh
Việt Nam Xanh