Bamboo Airways nghiên cứu áp dụng hộ chiếu vaccine, sẵn sàng bay quốc tế từ tháng 4

Điểm nóng thị trường

Bamboo Airways nghiên cứu áp dụng hộ chiếu vaccine, sẵn sàng bay quốc tế từ tháng 4

ại diện Bamboo Airways cho biết hãng sẵn sàng tiên phong sử dụng hộ chiếu vaccine của IATA trong khai thác các chuyến bay quốc tế theo lộ trình của Cục Hàng không Việt Nam.

Xem thêm

Đầu tư thông minh
Việt Nam Xanh