Siêu quần thể Phú Quốc United Center rực rỡ đón chào hàng vạn du khách trong ngày khai trương

Điểm nóng thị trường

Siêu quần thể Phú Quốc United Center rực rỡ đón chào hàng vạn du khách trong ngày khai trương

Ngày 21/4/2021, siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức được khai trương sau rất nhiều trông đợi.

Xem thêm

Đầu tư thông minh
Việt Nam Xanh