Cấp sổ cho condotel vẫn vướng

16:21 13/07/2023

Hơn 3 tháng từ khi Nghị định 10 được ban hành, trong đó cho phép các địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với condotel, đến nay các địa phương vẫn chưa có dự án nào được cấp sổ. Vì sao?